TOMO2 ともに
 
 HOME           

NPO HIỆP HỘI TRỢ GIÚP GIÁO DỤC TRẺ EM NGƯỜI NGOẠI QUỐC HAMAMATSU

 

NPO HIỆP HỘI TRỢ GIÚP GIÁO DỤC TRẺ EM NGƯỜI NGOẠI QUỐC HAMAMATSU

Danh xưng TOMO 2 (cùng với) những trẻ em hiểu được 2 nền văn hoá và trở nên bạn

    Sống mang hy vọng . . . . . .

  Có thể trợ giúp như thế .

VớiCon mắt nghề nghiệpvà Tấm lòng nhiệt tâm phục vụ

Cùng sống và cùng trưởng thành với trẻ con .

 

Đã đặt tên cho hội cùng với ý nguyện đó .

 

Mai mắn nếu được sự chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của những người có cùng suy nghĩ .


 
 About Us
 History
 Now
Timetable 
 教材
 TOMO2ニュース
 お知らせ
 Contact
  活動報告